جلسه هم اندیشی با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هوراند در دانشگاه برگزار شد

جلسه هم اندیشی اساتید و بررسی مسائل جاری و گروه های آموزشی دانشگاه درحضور جناب آقای دکتر کاظم پوروطن ریاست داتشگاه آزاد اسلامی با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدبرگزار شد در این جلسه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ضمن قدردانی از زحمات اساتید به پاس تلاش هایی که در طول ترم برای ارتقای کیفیت آموزشی دانشجویان کشیده اند اظهار داشتند مقام ، شآن و مرتبه استادی در حدی است که قابل قیاس با شغل های دیگری نیست ایشان در ادامه گفتند استادان باید دانشجویان خود را به تلاش و فعالیت در کسب علم و دانش تشویق نمایند و آنان را به صورت مستمر به یاد گرفتن و یادگیری مشتاق نمایند در ادامه جلسه اساتید دانشگاه به بحث و بررسی در خصوص نحوه ارتقاء کیفیت آموزشی با همفکری و ارائه راه کارهای مناسب و کاربردی در ایجاد انگیزه و ترغیب برای دانشجویان در خصوص اهمیت علم و علم اندوزی پرداختند.